НЭМЭЛТ МЭДЭЭЛЭЛ

  Үнэгүй хүргэлт

50.000 дээш худалдан авалт хийвэл үнэгүй хүргэнэ.

 Төлбөрийн нөхцөл
Бараагаа хүлээн авны дараа эсвэл дансаар шилжүүлэх гэсэн 2 сонголттой.

 Буцаалт
Худалдан авснаас хойш 24 цагын дотор буцаалт хийх боломжтой.

 Сонголт хийх
Та 5 бүтээгдэхүүн хүргүүлээд дундаас нь сонголт хийх боломжтой.