НЭМЭЛТ МЭДЭЭЛЭЛ

Үнэгүй хүргэлт

50.000 дээш худалдан авалт хийвэл үнэгүй хүргэнэ.

Төлбөрийн нөхцөл
Бараагаа хүлээн авны дараа эсвэл дансаар шилжүүлэх гэсэн 2 сонголттой.

Буцаалт
Худалдан авснаас хойш 24 цагын дотор буцаалт хийх боломжтой.

Чанарын баталгаа
Эвдэрсэн, тасарсан, шигтгээ унасан, өнгөө алдсан гэх зэрэг асуудал гарвал 1 жилийн дотор солиулах эрхтэй.