SHOW FILTER (15)

Showing 15 products

ГЗ14924
Hot
New
Pre-order
Out stock

SKU:

AVAILABILITY: Out of Stock

PRODUCT TYPE: Бугуйвч

VENDOR: TITEM

Product Details Бугуйвч нь орчин үеийн бүсгүй Таны хэв маягийн өнгө аясыг өөрчилж, дүр төрхөд Тань баяр баясгалан хөнгөмсөг байдлыг нэмнэ. Эмнэлэгийн 316L маркийн ган төмрөн хийцтэй гоёмсог бугуйвч. Ягаан алт, шар алт, мөнгөн өнгний сонголттой Урт 15см Жин 2гр...

56,900 ₮
Мөнгөлөг
Алтан шар
Ягаан алтан
ГЗ15776
Hot
New
Pre-order
Out stock

SKU:

AVAILABILITY: In stock (1 item)

PRODUCT TYPE: Бугуйвч

VENDOR: TITEM

Product Details Бугуйвч нь орчин үеийн бүсгүй Таны хэв маягийн өнгө аясыг өөрчилж, дүр төрхөд Тань баяр баясгалан хөнгөмсөг байдлыг нэмнэ. Эмнэлэгийн 316L маркийн ган төмрөн хийцтэй гоёмсог бугуйвч. Ягаан алт, мөнгөн өнгний сонголттой Урт 15см Жин 2гр Get your...

58,900 ₮
Ягаан алтан
Мөнгөлөг
Алтан шар
ГЗ14926
Hot
New
Pre-order
Out stock

SKU:

AVAILABILITY: Out of Stock

PRODUCT TYPE: Бугуйвч

VENDOR: TITEM

Product Details Бугуйвч нь орчин үеийн бүсгүй Таны хэв маягийн өнгө аясыг өөрчилж, дүр төрхөд Тань баяр баясгалан хөнгөмсөг байдлыг нэмнэ. Эмнэлэгийн 316L маркийн ган төмрөн хийцтэй гоёмсог бугуйвч. Ягаан алт, шар алтан өнгний сонголттой Урт 15см Жин 2гр Enchantment...

58,900 ₮
Алтан шар
Ягаан алтан
Мөнгөлөг
ГЗ15778
Hot
New
Pre-order
Out stock

SKU:

AVAILABILITY: In stock (8 items)

PRODUCT TYPE: Бугуйвч

VENDOR: TITEM

Product Details Бугуйвч нь орчин үеийн бүсгүй Таны хэв маягийн өнгө аясыг өөрчилж, дүр төрхөд Тань баяр баясгалан хөнгөмсөг байдлыг нэмнэ. Эмнэлэгийн 316L маркийн ган төмрөн хийцтэй гоёмсог бугуйвч. Ягаан алт, шар алт, мөнгөн өнгний сонголттой Урт 15см Жин 2гр...

54,900 ₮
Алтан шар
Мөнгөлөг
Ягаан алтан
ГЗ15774
Hot
New
Pre-order
Out stock

SKU:

AVAILABILITY: In stock (7 items)

PRODUCT TYPE: Бугуйвч

VENDOR: TITEM

Product Details Бугуйвч нь орчин үеийн бүсгүй Таны хэв маягийн өнгө аясыг өөрчилж, дүр төрхөд Тань баяр баясгалан хөнгөмсөг байдлыг нэмнэ. Эмнэлэгийн 316L маркийн ган төмрөн хийцтэй гоёмсог бугуйвч. Ягаан алт, шар алт, өнгний сонголттой Урт 15см Жин 2гр For...

58,900 ₮
Алтан шар
Ягаан алтан
Мөнгөлөг
ГЗ14923
Hot
New
Pre-order
Out stock

SKU:

AVAILABILITY: In stock (2 items)

PRODUCT TYPE: BRACELET

VENDOR: TITEM

Product Details Бугуйвч нь орчин үеийн бүсгүй Таны хэв маягийн өнгө аясыг өөрчилж, дүр төрхөд Тань баяр баясгалан хөнгөмсөг байдлыг нэмнэ. Эмнэлэгийн 316L маркийн ган төмрөн хийцтэй гоёмсог бугуйвч. Ягаан алт, шар алт, өнгний сонголттой Урт 15см Жин 2гр For...

53,900 ₮
АЛТАН ШАР
МӨНГӨЛӨГ
ЯГААН АЛТАН
ГЗ14927
Hot
New
Pre-order
Out stock

SKU:

AVAILABILITY: In stock (6 items)

PRODUCT TYPE: Бугуйвч

VENDOR: TITEM

Product Details Бугуйвч нь орчин үеийн бүсгүй Таны хэв маягийн өнгө аясыг өөрчилж, дүр төрхөд Тань баяр баясгалан хөнгөмсөг байдлыг нэмнэ. Эмнэлэгийн 316L маркийн ган төмрөн хийцтэй гоёмсог бугуйвч. Ягаан алт, мөнгөн өнгний сонголттой Урт 15см Жин 2гр Fashion in...

53,900 ₮
Мөнгөлөг
Ягаан алтан
Алтан шар
ГЗ25112
Hot
New
Pre-order
Out stock

SKU:

AVAILABILITY: In stock (2 items)

PRODUCT TYPE: Бугуйвч

VENDOR: TITEM

Бугуйвч нь орчин үеийн бүсгүй Таны хэв маягийн өнгө аясыг өөрчилж, дүр төрхөд Тань баяр баясгалан хөнгөмсөг байдлыг нэмнэ. Эмнэлэгийн 316L маркийн ган төмрөн хийцтэй гоёмсог бугуйвч. Ягаан алт, шар алт, мөнгөн өнгний сонголттой Урт 15см Жин 2гр Elegance you...

56,900 ₮
Мөнгөлөг
Ягаан алтан
Алтан шаргал
ГЗ25117
Hot
New
Pre-order
Out stock

SKU:

AVAILABILITY: In stock (6 items)

PRODUCT TYPE: Бугуйвч

VENDOR: TITEM

Загварлаг, шинэлэг, минималист загвартай хүзүүний зүүлт. Таны дэгжин дүр төрхтэй төгс хосолно. Эмнэлэгийн 316L маркийн ган төмрөн хийцтэй гоёмсог хүзүүний зүүлт.  We make jewelry to make you happy.

54,900 ₮
Алтан шар
Мөнгөлөг
Ягаан алтан
ГЗ14925
Hot
New
Pre-order
Out stock

SKU:

AVAILABILITY: In stock (3 items)

PRODUCT TYPE: BRACELET

VENDOR: TITEM

Product Details Бугуйвч нь орчин үеийн бүсгүй Таны хэв маягийн өнгө аясыг өөрчилж, дүр төрхөд Тань баяр баясгалан хөнгөмсөг байдлыг нэмнэ. Эмнэлэгийн 316L маркийн ган төмрөн хийцтэй гоёмсог бугуйвч. Ягаан алт, шар алт, өнгний сонголттой Урт 15см Жин 2гр For...

51,900 ₮
АЛТАН ШАР
МӨНГӨЛӨГ
ЯГААН АЛТАН
ГЗ15779
Hot
New
Pre-order
Out stock

SKU:

AVAILABILITY: In stock (7 items)

PRODUCT TYPE: BRACELET

VENDOR: TITEM

Product Details Бугуйвч нь орчин үеийн бүсгүй Таны хэв маягийн өнгө аясыг өөрчилж, дүр төрхөд Тань баяр баясгалан хөнгөмсөг байдлыг нэмнэ. Эмнэлэгийн 316L маркийн ган төмрөн хийцтэй гоёмсог бугуйвч. Ягаан алт, шар алт, өнгний сонголттой Урт 15см Жин 2гр For...

58,900 ₮
АЛТАН ШАР
МӨНГӨЛӨГ
ЯГААН АЛТАН
ГЗ25114
Hot
New
Pre-order
Out stock

SKU:

AVAILABILITY: In stock (4 items)

PRODUCT TYPE: Бугуйвч

VENDOR: TITEM

Бугуйвч нь орчин үеийн бүсгүй Таны хэв маягийн өнгө аясыг өөрчилж, дүр төрхөд Тань баяр баясгалан хөнгөмсөг байдлыг нэмнэ. Эмнэлэгийн 316L маркийн ган төмрөн хийцтэй гоёмсог бугуйвч. Ягаан алт, шар алт, мөнгөн өнгний сонголттой Урт 15см Жин 2гр Elegance you...

59,900 ₮
Ягаан алтан
Мөнгөлөг
Алтан шаргал