БУГУЙВЧ

SHOW FILTER
16 илэрц олдсон
ГЗ14924
Hot
New
Pre-order
Дууссан

SKU:

AVAILABILITY: In stock (3 items)

PRODUCT TYPE: Бугуйвч

Брэнд: TITEM

Product Details Бугуйвч нь орчин үеийн бүсгүй Таны хэв маягийн өнгө аясыг өөрчилж, дүр төрхөд Тань баяр баясгалан хөнгөмсөг байдлыг нэмнэ. Эмнэлэгийн 316L маркийн ган төмрөн хийцтэй гоёмсог бугуйвч. Ягаан алт, шар алт, мөнгөн өнгний сонголттой Урт 15см Жин 2гр...

54,900 ₮
Мөнгөлөг
Алтан шар
Ягаан алтан
ГЗ15776
Hot
New
Pre-order
Дууссан

SKU:

AVAILABILITY: In stock (1 item)

PRODUCT TYPE: Бугуйвч

Брэнд: TITEM

Product Details Бугуйвч нь орчин үеийн бүсгүй Таны хэв маягийн өнгө аясыг өөрчилж, дүр төрхөд Тань баяр баясгалан хөнгөмсөг байдлыг нэмнэ. Эмнэлэгийн 316L маркийн ган төмрөн хийцтэй гоёмсог бугуйвч. Ягаан алт, мөнгөн өнгний сонголттой Урт 15см Жин 2гр Get your...

55,900 ₮
Ягаан алтан
Мөнгөлөг
Алтан шар
ГЗ14926
Hot
New
Pre-order
Дууссан

SKU:

AVAILABILITY: In stock (9 items)

PRODUCT TYPE: Бугуйвч

Брэнд: TITEM

Product Details Бугуйвч нь орчин үеийн бүсгүй Таны хэв маягийн өнгө аясыг өөрчилж, дүр төрхөд Тань баяр баясгалан хөнгөмсөг байдлыг нэмнэ. Эмнэлэгийн 316L маркийн ган төмрөн хийцтэй гоёмсог бугуйвч. Ягаан алт, шар алтан өнгний сонголттой Урт 15см Жин 2гр Enchantment...

56,900 ₮
Алтан шар
Ягаан алтан
Мөнгөлөг
ГЗ15778
Hot
New
Pre-order
Дууссан

SKU:

AVAILABILITY: In stock (11 items)

PRODUCT TYPE: Бугуйвч

Брэнд: TITEM

Product Details Бугуйвч нь орчин үеийн бүсгүй Таны хэв маягийн өнгө аясыг өөрчилж, дүр төрхөд Тань баяр баясгалан хөнгөмсөг байдлыг нэмнэ. Эмнэлэгийн 316L маркийн ган төмрөн хийцтэй гоёмсог бугуйвч. Ягаан алт, шар алт, мөнгөн өнгний сонголттой Урт 15см Жин 2гр...

56,900 ₮
Алтан шар
Мөнгөлөг
Ягаан алтан
ГЗ15774
Hot
New
Pre-order
Дууссан

SKU:

AVAILABILITY: In stock (15 items)

PRODUCT TYPE: Бугуйвч

Брэнд: TITEM

Product Details Бугуйвч нь орчин үеийн бүсгүй Таны хэв маягийн өнгө аясыг өөрчилж, дүр төрхөд Тань баяр баясгалан хөнгөмсөг байдлыг нэмнэ. Эмнэлэгийн 316L маркийн ган төмрөн хийцтэй гоёмсог бугуйвч. Ягаан алт, шар алт, өнгний сонголттой Урт 15см Жин 2гр For...

56,900 ₮
Алтан шар
Ягаан алтан
Мөнгөлөг
ГЗ14927
Hot
New
Pre-order
Дууссан

SKU:

AVAILABILITY: In stock (3 items)

PRODUCT TYPE: Бугуйвч

Брэнд: TITEM

Product Details Бугуйвч нь орчин үеийн бүсгүй Таны хэв маягийн өнгө аясыг өөрчилж, дүр төрхөд Тань баяр баясгалан хөнгөмсөг байдлыг нэмнэ. Эмнэлэгийн 316L маркийн ган төмрөн хийцтэй гоёмсог бугуйвч. Ягаан алт, мөнгөн өнгний сонголттой Урт 15см Жин 2гр Fashion in...

51,900 ₮
Мөнгөлөг
Ягаан алтан
Алтан шар
ГЗ14923
Hot
New
Pre-order
Дууссан

SKU:

AVAILABILITY: In stock (8 items)

PRODUCT TYPE: BRACELET

Брэнд: TITEM

Product Details Бугуйвч нь орчин үеийн бүсгүй Таны хэв маягийн өнгө аясыг өөрчилж, дүр төрхөд Тань баяр баясгалан хөнгөмсөг байдлыг нэмнэ. Эмнэлэгийн 316L маркийн ган төмрөн хийцтэй гоёмсог бугуйвч. Ягаан алт, шар алт, өнгний сонголттой Урт 15см Жин 2гр For...

55,900 ₮
АЛТАН ШАР
МӨНГӨЛӨГ
ЯГААН АЛТАН
ГЗ25117
Hot
New
Pre-order
Дууссан

SKU:

AVAILABILITY: In stock (10 items)

PRODUCT TYPE: Бугуйвч

Брэнд: TITEM

Загварлаг, шинэлэг, минималист загвартай хүзүүний зүүлт. Таны дэгжин дүр төрхтэй төгс хосолно. Эмнэлэгийн 316L маркийн ган төмрөн хийцтэй гоёмсог хүзүүний зүүлт.  We make jewelry to make you happy.

53,900 ₮
Алтан шаргал
Мөнгөлөг
Ягаан алтан
ГЗ25112
Hot
New
Pre-order
Дууссан

SKU:

AVAILABILITY: In stock (5 items)

PRODUCT TYPE: Бугуйвч

Брэнд: TITEM

Бугуйвч нь орчин үеийн бүсгүй Таны хэв маягийн өнгө аясыг өөрчилж, дүр төрхөд Тань баяр баясгалан хөнгөмсөг байдлыг нэмнэ. Эмнэлэгийн 316L маркийн ган төмрөн хийцтэй гоёмсог бугуйвч. Ягаан алт, шар алт, мөнгөн өнгний сонголттой Урт 15см Жин 2гр Elegance you...

57,900 ₮
Мөнгөлөг
Ягаан алтан
Алтан шаргал
ГЗ14925
Hot
New
Pre-order
Дууссан

SKU:

AVAILABILITY: In stock (6 items)

PRODUCT TYPE: BRACELET

Брэнд: TITEM

Product Details Бугуйвч нь орчин үеийн бүсгүй Таны хэв маягийн өнгө аясыг өөрчилж, дүр төрхөд Тань баяр баясгалан хөнгөмсөг байдлыг нэмнэ. Эмнэлэгийн 316L маркийн ган төмрөн хийцтэй гоёмсог бугуйвч. Ягаан алт, шар алт, өнгний сонголттой Урт 15см Жин 2гр For...

54,900 ₮
АЛТАН ШАР
МӨНГӨЛӨГ
ЯГААН АЛТАН
ГЗ25114
Hot
New
Pre-order
Дууссан

SKU:

AVAILABILITY: In stock (4 items)

PRODUCT TYPE: Бугуйвч

Брэнд: TITEM

Бугуйвч нь орчин үеийн бүсгүй Таны хэв маягийн өнгө аясыг өөрчилж, дүр төрхөд Тань баяр баясгалан хөнгөмсөг байдлыг нэмнэ. Эмнэлэгийн 316L маркийн ган төмрөн хийцтэй гоёмсог бугуйвч. Ягаан алт, шар алт, мөнгөн өнгний сонголттой Урт 15см Жин 2гр Elegance you...

57,900 ₮
Ягаан алтан
Мөнгөлөг
Алтан шаргал
ГЗ15779
Hot
New
Pre-order
Дууссан

SKU:

AVAILABILITY: In stock (15 items)

PRODUCT TYPE: BRACELET

Брэнд: TITEM

Product Details Бугуйвч нь орчин үеийн бүсгүй Таны хэв маягийн өнгө аясыг өөрчилж, дүр төрхөд Тань баяр баясгалан хөнгөмсөг байдлыг нэмнэ. Эмнэлэгийн 316L маркийн ган төмрөн хийцтэй гоёмсог бугуйвч. Ягаан алт, шар алт, өнгний сонголттой Урт 15см Жин 2гр For...

55,900 ₮
АЛТАН ШАР
МӨНГӨЛӨГ
ЯГААН АЛТАН
ГЗ25116
Hot
New
Pre-order
Дууссан

SKU:

AVAILABILITY: In stock (2 items)

PRODUCT TYPE: Бугуйвч

Брэнд: TITEM

Бугуйвч нь орчин үеийн бүсгүй Таны хэв маягийн өнгө аясыг өөрчилж, дүр төрхөд Тань баяр баясгалан хөнгөмсөг байдлыг нэмнэ. Эмнэлэгийн 316L маркийн ган төмрөн хийцтэй гоёмсог бугуйвч. Ягаан алт, шар алт, мөнгөн өнгний сонголттой Урт 15см Жин 2гр Elegance you...

58,900 ₮
Ягаан алтан
Мөнгөлөг
Алтан шаргал
ГЗ15775
Hot
New
Pre-order
Дууссан

SKU:

AVAILABILITY: In stock (10 items)

PRODUCT TYPE: BRACELET

Брэнд: TITEM

Product Details Бугуйвч нь орчин үеийн бүсгүй Таны хэв маягийн өнгө аясыг өөрчилж, дүр төрхөд Тань баяр баясгалан хөнгөмсөг байдлыг нэмнэ. Эмнэлэгийн 316L маркийн ган төмрөн хийцтэй гоёмсог бугуйвч. Ягаан алт, шар алт, өнгний сонголттой Урт 15см Жин 2гр For...

55,900 ₮
АЛТАН ШАР
МӨНГӨЛӨГ
ЯГААН АЛТАН
ГЗ15773
Hot
New
Pre-order
Дууссан

SKU:

AVAILABILITY: In stock (5 items)

PRODUCT TYPE: BRACELET

Брэнд: TITEM

Product Details Бугуйвч нь орчин үеийн бүсгүй Таны хэв маягийн өнгө аясыг өөрчилж, дүр төрхөд Тань баяр баясгалан хөнгөмсөг байдлыг нэмнэ. Эмнэлэгийн 316L маркийн ган төмрөн хийцтэй гоёмсог бугуйвч. Ягаан алт, шар алт, өнгний сонголттой Урт 15см Жин 2гр For...

53,900 ₮
АЛТАН ШАР
МӨНГӨЛӨГ
ЯГААН АЛТАН
ГЗ15772
Hot
New
Pre-order
Дууссан

SKU:

AVAILABILITY: In stock (10 items)

PRODUCT TYPE: BRACELET

Брэнд: TITEM

55,555 ₮
АЛТАН ШАР
МӨНГӨЛӨГ
ЯГААН АЛТАН
Pre-loader
x

x