ХҮЗҮҮНИЙ ЗҮҮЛТ

SHOW FILTER
Showing 1–24 of 57 results
ХЗ14918
Hot
New
Pre-order
Дууссан

SKU:

AVAILABILITY: Дууссан

PRODUCT TYPE: Хүзүүний зүүлт

Брэнд: TITEM

Product Details Загварлаг, шинэлэг, минималист загвартай хүзүүний зүүлт. Таны дэгжин дүр төрхтэй төгс хосолно. Эмнэлэгийн 316L маркийн ган төмрөн хийцтэй гоёмсог хүзүүний зүүлт. Шар алт, мөнгөн өнгний сонголттой. Урт 42см (+8см) Жин 2гр No boundaries to your style.

57,900 ₮
Алтан шар
Мөнгөлөг
Ягаан алтан
ХЗ15520
Hot
New
Pre-order
Дууссан

SKU:

AVAILABILITY: In stock (1 item)

PRODUCT TYPE: Хүзүүний зүүлт

Брэнд: TITEM

Product Details Загварлаг, шинэлэг, минималист загвартай хүзүүний зүүлт. Таны дэгжин дүр төрхтэй төгс хосолно. Эмнэлэгийн 316L маркийн ган төмрөн хийцтэй гоёмсог хүзүүний зүүлт.  Урт 38см (+5см), кулоны хэмжээ 7,5мм диаметр. Жин 1гр. Where you only wear your expensive touch.

55,900 ₮
Алтан шар
Ягаан алтан
Мөнгөлөг
ХЗ15517
Hot
New
Pre-order
Дууссан

SKU:

AVAILABILITY: In stock (2 items)

PRODUCT TYPE: Хүзүүний зүүлт

Брэнд: TITEM

Product Details Загварлаг, шинэлэг, минималист загвартай хүзүүний зүүлт. Таны дэгжин дүр төрхтэй төгс хосолно. Эмнэлэгийн 316L маркийн ган төмрөн хийцтэй гоёмсог хүзүүний зүүлт. Ягаан алт, мөнгөн өнгөний сонголттой. Урт 38см (+5см), кулоны хэмжээ 6мм*6мм. Жин 1гр. Adorn your dream.

49,900 ₮
Ягаан алтан
Мөнгөлөг
Алтан шар
ХЗ15473
Hot
New
Pre-order
Дууссан

SKU:

AVAILABILITY: In stock (5 items)

PRODUCT TYPE: Хүзүүний зүүлт

Брэнд: TITEM

Product Details Загварлаг, шинэлэг, минималист загвартай хүзүүний зүүлт. Таны дэгжин дүр төрхтэй төгс хосолно. Эмнэлэгийн 316L маркийн ган төмрөн хийцтэй гоёмсог хүзүүний зүүлт. Ягаан алт, мөнгөн өнгний сонголттой Урт 45см (+0см) Жин 2гр Style with purpose.

48,900 ₮
Ягаан алтан
Мөнгөлөг
Алтан шар
ХЗ15466
Hot
New
Pre-order
Дууссан

SKU:

AVAILABILITY: In stock (1 item)

PRODUCT TYPE: Хүзүүний зүүлт

Брэнд: TITEM

Product Details Загварлаг, шинэлэг, минималист загвартай хүзүүний зүүлт. Таны дэгжин дүр төрхтэй төгс хосолно. Эмнэлэгийн 316L маркийн ган төмрөн хийцтэй гоёмсог хүзүүний зүүлт. Шар алт, ягаан алтан өнгний сонголттой. Урт 38см (+5см), кулоны хэмжээ 8мм диаметр.Жин 2гр Ordinary style. Extraordinary...

66,900 ₮
Алтан шар
Ягаан алтан
Мөнгөлөг
ХЗ15782
Hot
New
Pre-order
Дууссан

SKU:

AVAILABILITY: Дууссан

PRODUCT TYPE: Хүзүүний зүүлт

Брэнд: TITEM

Product Details Загварлаг, шинэлэг, минималист загвартай хүзүүний зүүлт. Таны дэгжин дүр төрхтэй төгс хосолно. Эмнэлэгийн 316L маркийн ган төмрөн хийцтэй гоёмсог хүзүүний зүүлт. Шар алт, ягаан алт, мөнгөн өнгөний сонголттой. Урт 42см (+8см), кулоны хэмжээ 13мм, 5 мм диаметр .Жин...

54,900 ₮
Алтан шар
Ягаан алтан
Мөнгөлөг
ХЗ15230
Hot
New
Pre-order
Дууссан

SKU:

AVAILABILITY: Дууссан

PRODUCT TYPE: Хүзүүний зүүлт

Брэнд: TITEM

Product Details Загварлаг, шинэлэг, минималист загвартай хүзүүний зүүлт. Таны дэгжин дүр төрхтэй төгс хосолно. Эмнэлэгийн 316L маркийн ган төмрөн хийцтэй гоёмсог хүзүүний зүүлт. ЯГаан алт, мөнгөн өнгний сонголттой. Урт 42см (+8см), кулоны хэмжээ 13мм*15мм. Жин 3гр Not just-style…a way of life.

53,900 ₮
Ягаан алтан
Мөнгөлөг
Алтан шар
ХЗ14921
Hot
New
Pre-order
Дууссан

SKU:

AVAILABILITY: In stock (6 items)

PRODUCT TYPE: Хүзүүний зүүлт

Брэнд: TITEM

Product Details Загварлаг, шинэлэг, минималист загвартай хүзүүний зүүлт. Таны дэгжин дүр төрхтэй төгс хосолно. Эмнэлэгийн 316L маркийн ган төмрөн хийцтэй гоёмсог хүзүүний зүүлт. Шар алт, мөнгөн өнгний сонголттой. Урт 42см (+8см), кулоны хэмжээ 6см урт. Жин 3гр Add a little elegance to...

58,900 ₮
Алтан шар
Мөнгөлөг
ХЗ15781
Hot
New
Pre-order
Дууссан

SKU:

AVAILABILITY: In stock (7 items)

PRODUCT TYPE: Хүзүүний зүүлт

Брэнд: TITEM

Product Details Загварлаг, шинэлэг, минималист загвартай хүзүүний зүүлт. Таны дэгжин дүр төрхтэй төгс хосолно. Эмнэлэгийн 316L маркийн ган төмрөн хийцтэй гоёмсог хүзүүний зүүлт. Шар алт, ягаан алтны өнгөний сонголттой. Урт 38см (+5см), кулоны хэмжээ 7мм*7мм. Жин 1гр Be Beautiful, Be Timeless.

53,900 ₮
Алтан шар
Ягаан алтан
Мөнгөлөг
Zodiac Signs
Hot
New
Pre-order
Дууссан

SKU:

AVAILABILITY: In stock (5 items)

PRODUCT TYPE: Necklace

Брэнд: TITEM

Та энэхүү ордны зурагтай зүүлт авахдаа өөрт нь таарсан зүүлттэй нь хамт авахыг анхаарна уу.

8,500 ₮
Хонь (Aries)
Үхэр (Taurus)
Ихэр (Gemini)
Мэлхий (Cancer)
Арслан (Leo)
Охин (Virgo)
Жинлүүр (Libra)
Хилэнц (Scorpio)
Нум (Sagittarius)
Матар (Capricorn)
Хумх (Aquarius)
Загас (Pisces)
Гинж
ОРДТОЙ КУЛОН
Hot
New
Pre-order
Дууссан

SKU:

AVAILABILITY: In stock (9 items)

PRODUCT TYPE: Necklace

Брэнд: TITEM

Та энэхүү ордны зурагтай зүүлт авахдаа өөрт нь таарсан зүүлттэй нь хамт авахыг анхаарна уу.

9,000 ₮
Хонь (Aries)
Үхэр (Taurus)
Ихэр (Gemini)
Мэлхий (Cancer)
Арслан (Leo)
Охин (Virgo)
Жинлүүр (Libra)
Хилэнц (Scorpio)
Нум (Sagittarius)
Матар (Capricorn)
Хумх (Aquarius)
Загас (Pisces)
Гинж
ХЗ14922
Hot
New
Pre-order
Дууссан

SKU:

AVAILABILITY: In stock (9 items)

PRODUCT TYPE: Хүзүүний зүүлт

Брэнд: TITEM

Product Details Загварлаг, шинэлэг, минималист загвартай хүзүүний зүүлт. Таны дэгжин дүр төрхтэй төгс хосолно. Эмнэлэгийн 316L маркийн ган төмрөн хийцтэй гоёмсог хүзүүний зүүлт. Ягаан алт, мөнгөн өнгөний сонголттой. Урт 42см (+8см), кулоны хэмжээ 6см урт. Жин 3гр Don’t settle for normal.

57,900 ₮
Ягаан алтан
Мөнгөлөг
Алтан шар
ХЗ15484
Hot
New
Pre-order
Дууссан

SKU:

AVAILABILITY: In stock (13 items)

PRODUCT TYPE: Хүзүүний зүүлт

Брэнд: TITEM

Product Details Загварлаг, шинэлэг, минималист загвартай хүзүүний зүүлт. Таны дэгжин дүр төрхтэй төгс хосолно. Эмнэлэгийн 316L маркийн ган төмрөн хийцтэй гоёмсог хүзүүний зүүлт. Шар алт, мөнгөн өнгөний сонголттой. Урт 38см (+5см), кулоны хэмжээ 5мм диаметр. Жин 1гр A necklace made to...

52,900 ₮
Алтан шар
Мөнгөлөг
Ягаан алтан
ХЗ15474
Hot
New
Pre-order
Дууссан

SKU:

AVAILABILITY: In stock (5 items)

PRODUCT TYPE: Хүзүүний зүүлт

Брэнд: TITEM

Product Details Загварлаг, шинэлэг, минималист загвартай хүзүүний зүүлт. Таны дэгжин дүр төрхтэй төгс хосолно. Эмнэлэгийн 316L маркийн ган төмрөн хийцтэй гоёмсог хүзүүний зүүлт. Ягаан алт, мөнгөн өнгний сонголттой Урт 42см (+8см), кулоны хэмжээ 30мм урт, 2мм өргөн. Жин 3гр. Today. Tomorrow....

54,900 ₮
Ягаан алтан
Мөнгөлөг
Алтан шар
ХЗ15231
Hot
New
Pre-order
Дууссан

SKU:

AVAILABILITY: In stock (4 items)

PRODUCT TYPE: Хүзүүний зүүлт

Брэнд: TITEM

Product Details Загварлаг, шинэлэг, минималист загвартай хүзүүний зүүлт. Таны дэгжин дүр төрхтэй төгс хосолно. Эмнэлэгийн 316L маркийн ган төмрөн хийцтэй гоёмсог хүзүүний зүүлт.  Урт 42см (+8см), кулоны хэмжээ 15мм диаметр. Жин 3гр Where you only wear your expensive touch.

51,900 ₮
Алтан шар
Ягаан алтан
Мөнгөлөг
Letters
Hot
New
Pre-order
Дууссан

SKU:

AVAILABILITY: In stock (7 items)

PRODUCT TYPE: Necklace

Брэнд: TITEM

Та хүссэн үсгээ, хүссэн үгээ сагсанд зүүлттэйгээ хамт хийж захиалаарай

8,500 ₮
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
@
#
&
Гинж
ХЗ15469
Hot
New
Pre-order
Дууссан

SKU:

AVAILABILITY: In stock (36 items)

PRODUCT TYPE: Хүзүүний зүүлт

Брэнд: TITEM

Product Details Загварлаг, шинэлэг, минималист загвартай хүзүүний зүүлт. Таны дэгжин дүр төрхтэй төгс хосолно. Эмнэлэгийн 316L маркийн ган төмрөн хийцтэй гоёмсог хүзүүний зүүлт.  Урт 42см (+8см),  кулоны хэмжээ 40мм урт, 3мм өргөн. Жин 3гр Watch the light of perfection.

54,900 ₮
Алтан шар
Ягаан алтан
Мөнгөлөг
ХЗ15472
Hot
New
Pre-order
Дууссан

SKU:

AVAILABILITY: In stock (6 items)

PRODUCT TYPE: Хүзүүний зүүлт

Брэнд: TITEM

Product Details Загварлаг, шинэлэг, минималист загвартай хүзүүний зүүлт. Таны дэгжин дүр төрхтэй төгс хосолно. Эмнэлэгийн 316L маркийн ган төмрөн хийцтэй гоёмсог хүзүүний зүүлт. Шар алт, шар алтан өнгний сонголттой. Урт 35см (+3см) Жин 1гр Style with a purpose. The style...

51,900 ₮
Алтан шар
Ягаан алтан
Мөнгөлөг
ХЗ14981
Hot
New
Pre-order
Дууссан

SKU:

AVAILABILITY: In stock (4 items)

PRODUCT TYPE: Хүзүүний зүүлт

Брэнд: TITEM

Product Details Загварлаг, шинэлэг, минималист загвартай хүзүүний зүүлт. Таны дэгжин дүр төрхтэй төгс хосолно. Эмнэлэгийн 316L маркийн ган төмрөн хийцтэй гоёмсог хүзүүний зүүлт.  Урт 42см (+8см), кулоны хэмжээ 13мм диаметр. Жин 3гр Where you only wear your expensive touch.

54,900 ₮
Алтан шар
Ягаан алтан
Мөнгөлөг
ХЗ15477
Hot
New
Pre-order
Дууссан

SKU:

AVAILABILITY: In stock (3 items)

PRODUCT TYPE: Хүзүүний зүүлт

Брэнд: TITEM

Product Details Загварлаг, шинэлэг, минималист загвартай хүзүүний зүүлт. Таны дэгжин дүр төрхтэй төгс хосолно. Эмнэлэгийн 316L маркийн ган төмрөн хийцтэй гоёмсог хүзүүний зүүлт. Ягаан алт, мөнгөн өнгөний сонголттой. Урт 42см (+8см), кулоны хэмжээ 13мм диаметр. Жин 3гр Unique style for everyday...

54,900 ₮
Ягаан алтан
Мөнгөлөг
Алтан шар
ХЗ15228
Hot
New
Pre-order
Дууссан

SKU:

AVAILABILITY: In stock (4 items)

PRODUCT TYPE: Хүзүүний зүүлт

Брэнд: TITEM

Product Details Загварлаг, шинэлэг, минималист загвартай хүзүүний зүүлт. Таны дэгжин дүр төрхтэй төгс хосолно. Эмнэлэгийн 316L маркийн ган төмрөн хийцтэй гоёмсог хүзүүний зүүлт.  Урт 42см (+8см), кулоны хэмжээ 15мм диаметр. Жин 3гр We don’t ask you to buy, we ask you...

54,900 ₮
Алтан шар
Ягаан алтан
Мөнгөлөг
ХЗ15514
Hot
New
Pre-order
Дууссан

SKU:

AVAILABILITY: In stock (5 items)

PRODUCT TYPE: Хүзүүний зүүлт

Брэнд: TITEM

Product Details Загварлаг, шинэлэг, минималист загвартай хүзүүний зүүлт. Таны дэгжин дүр төрхтэй төгс хосолно. Эмнэлэгийн 316L маркийн ган төмрөн хийцтэй гоёмсог хүзүүний зүүлт.  Урт 42см (+8см), кулоны хэмжээ 15мм*15мм. Жин 3гр The intricate designs you will not find anywhere else.

64,900 ₮
Алтан шар
Ягаан алтан
Мөнгөлөг
ХЗ15470
Hot
New
Pre-order
Дууссан

SKU:

AVAILABILITY: In stock (1 item)

PRODUCT TYPE: Хүзүүний зүүлт

Брэнд: TITEM

Product Details Загварлаг, шинэлэг, минималист загвартай хүзүүний зүүлт. Таны дэгжин дүр төрхтэй төгс хосолно. Эмнэлэгийн 316L маркийн ган төмрөн хийцтэй гоёмсог хүзүүний зүүлт. Шар алт, мөнгөн өнгний сонголттой. Урт 38см (+5см) Жин 2гр Remove the limits, enjoy the lifestyle you...

49,900 ₮
Алтан шар
Мөнгөлөг
Ягаан алтан
ХЗ25110
Hot
New
Pre-order
Дууссан

SKU:

AVAILABILITY: In stock (5 items)

PRODUCT TYPE: Хүзүүний зүүлт

Брэнд: TITEM

Загварлаг, шинэлэг, минималист загвартай хүзүүний зүүлт. Таны дэгжин дүр төрхтэй төгс хосолно. Эмнэлэгийн 316L маркийн ган төмрөн хийцтэй гоёмсог хүзүүний зүүлт.  Урт 34см (+10см) Жин 2гр We make jewelry to make you happy.

56,900 ₮
АЛТАН ШАР
МӨНГӨЛӨГ
ЯГААН АЛТАН
Pre-loader
x

x