ЭЭМЭГ

SHOW FILTER
Showing 1–24 of 32 results
ЧЭ14994
Hot
New
Pre-order
Дууссан

SKU:

AVAILABILITY: In stock (1 item)

PRODUCT TYPE: Ээмэг

Брэнд: TITEM

Product Details Зөв сонгосон ээмэг нь бүсгүй Таны дүр төрх, гоо сайхны төгс төгөлдөр байдлыг онцолж бусдын харцыг татах нь гарцаагүй. Эмнэлэгийн 316L маркийн ган төмрөн хийцтэй гоёмсог ээмэг. Шар алтан, ягаан алтан, мөнгөн өнгний сонголттой Жин 1гр Precision in...

43,900 ₮
Алтан шар
Ягаан алтан
Мөнгөлөг
ЧЭ15758-4mm
Hot
New
Pre-order
Дууссан

SKU:

AVAILABILITY: In stock (12 items)

PRODUCT TYPE: Ээмэг

Брэнд: TITEM

Product Details Зөв сонгосон ээмэг нь бүсгүй Таны дүр төрх, гоо сайхны төгс төгөлдөр байдлыг онцолж бусдын харцыг татах нь гарцаагүй. Эмнэлэгийн 316L маркийн ган төмрөн хийцтэй гоёмсог ээмэг. Шар алт, мөнгөн, ягаан алтан өнгний сонголттой Хэмжээ 4мм Жин 1гр...

50,900 ₮
Алтан шар
Ягаан алтан
Мөнгөлөг
ЧЭ14929
Hot
New
Pre-order
Дууссан

SKU:

AVAILABILITY: In stock (18 items)

PRODUCT TYPE: Ээмэг

Брэнд: TITEM

Product Details Зөв сонгосон ээмэг нь бүсгүй Таны дүр төрх, гоо сайхны төгс төгөлдөр байдлыг онцолж бусдын харцыг татах нь гарцаагүй. Эмнэлэгийн 316L маркийн ган төмрөн хийцтэй гоёмсог ээмэг. Шар алт, мөнгөн өнгний сонголттой Хэмжээ 9ммx3мм Жин 1гр Precision in...

53,900 ₮
Алтан шар
Мөнгөлөг
ЧЭ16793-2.5cm
Hot
New
Pre-order
Дууссан

SKU:

AVAILABILITY: In stock (11 items)

PRODUCT TYPE: Ээмэг

Брэнд: TITEM

Product Details Зөв сонгосон ээмэг нь бүсгүй Таны дүр төрх, гоо сайхны төгс төгөлдөр байдлыг онцолж бусдын харцыг татах нь гарцаагүй. Эмнэлэгийн 316L маркийн ган төмрөн хийцтэй гоёмсог ээмэг. Шар алт, мөнгөн өнгний сонголттой Хэмжээ 2.5см Жин 2гр Elegantly simple. 

53,900 ₮
Алтан шар
Мөнгөлөг
ЧЭ15763
Hot
New
Pre-order
Дууссан

SKU:

AVAILABILITY: In stock (7 items)

PRODUCT TYPE: Ээмэг

Брэнд: TITEM

Product Details Зөв сонгосон ээмэг нь бүсгүй Таны дүр төрх, гоо сайхны төгс төгөлдөр байдлыг онцолж бусдын харцыг татах нь гарцаагүй. Эмнэлэгийн 316L маркийн ган төмрөн хийцтэй гоёмсог ээмэг. Шар алт, мөнгөн, ягаан алтан өнгний сонголттой Хэмжээ 2.6см Жин 1гр...

47,900 ₮
Алтан шар
Ягаан алтан
Мөнгөлөг
ЧЭ14990
Hot
New
Pre-order
Дууссан

SKU:

AVAILABILITY: In stock (6 items)

PRODUCT TYPE: Ээмэг

Брэнд: TITEM

Product Details Зөв сонгосон ээмэг нь бүсгүй Таны дүр төрх, гоо сайхны төгс төгөлдөр байдлыг онцолж бусдын харцыг татах нь гарцаагүй. Эмнэлэгийн 316L маркийн ган төмрөн хийцтэй гоёмсог ээмэг. Шар алт, мөнгөн өнгний сонголттой Хэмжээ 8мм Жин 1гр Set to...

45,900 ₮
Алтан шар
Мөнгөлөг
Ягаан алтан
ЧЭ16795-4cm
Hot
New
Pre-order
Дууссан

SKU:

AVAILABILITY: In stock (9 items)

PRODUCT TYPE: Ээмэг

Брэнд: TITEM

Product Details Зөв сонгосон ээмэг нь бүсгүй Таны дүр төрх, гоо сайхны төгс төгөлдөр байдлыг онцолж бусдын харцыг татах нь гарцаагүй. Эмнэлэгийн 316L маркийн ган төмрөн хийцтэй гоёмсог ээмэг. Шар алт, мөнгөн өнгний сонголттой Хэмжээ 4см Жин 4гр Every moment...

62,900 ₮
Алтан шар
Мөнгөлөг
ЧЭ14817
Hot
New
Pre-order
Дууссан

SKU:

AVAILABILITY: In stock (21 items)

PRODUCT TYPE: Ээмэг

Брэнд: TITEM

Product Details Зөв сонгосон ээмэг нь бүсгүй Таны дүр төрх, гоо сайхны төгс төгөлдөр байдлыг онцолж бусдын харцыг татах нь гарцаагүй. Эмнэлэгийн 316L маркийн ган төмрөн хийцтэй гоёмсог ээмэг. Шар алт өнгний сонголттой Жин 1гр Precision in every inch of...

55,900 ₮
Мөнгөлөг
Алтан шаргал
ЧЭ15764
Hot
New
Pre-order
Дууссан

SKU:

AVAILABILITY: In stock (8 items)

PRODUCT TYPE: Ээмэг

Брэнд: TITEM

Product Details Зөв сонгосон ээмэг нь бүсгүй Таны дүр төрх, гоо сайхны төгс төгөлдөр байдлыг онцолж бусдын харцыг татах нь гарцаагүй. Эмнэлэгийн 316L маркийн ган төмрөн хийцтэй гоёмсог ээмэг. Шар алтан, ягаан алтан, мөнгөн өнгний сонголттой Жин 1гр Precision in...

44,900 ₮
Алтан шар
Ягаан алтан
Мөнгөлөг
ЧЭ14815
Hot
New
Pre-order
Дууссан

SKU:

AVAILABILITY: In stock (5 items)

PRODUCT TYPE: Ээмэг

Брэнд: TITEM

Product Details Зөв сонгосон ээмэг нь бүсгүй Таны дүр төрх, гоо сайхны төгс төгөлдөр байдлыг онцолж бусдын харцыг татах нь гарцаагүй. Эмнэлэгийн 316L маркийн ган төмрөн хийцтэй гоёмсог ээмэг. Шар алт, ягаан алтан өнгний сонголттой Хэмжээ 8мм Жин 1гр Made...

44,900 ₮
Алтан шар
Ягаан алтан
Мөнгөлөг
ЧЭ16796-5cm
Hot
New
Pre-order
Дууссан

SKU:

AVAILABILITY: In stock (17 items)

PRODUCT TYPE: Ээмэг

Брэнд: TITEM

Product Details Зөв сонгосон ээмэг нь бүсгүй Таны дүр төрх, гоо сайхны төгс төгөлдөр байдлыг онцолж бусдын харцыг татах нь гарцаагүй. Эмнэлэгийн 316L маркийн ган төмрөн хийцтэй гоёмсог ээмэг. Шар алт, мөнгөн өнгний сонголттой Хэмжээ 5см Жин 5гр Everyday style,...

67,900 ₮
Алтан шар
Мөнгөлөг
ЧЭ25119-14мм
Hot
New
Pre-order
Дууссан

SKU:

AVAILABILITY: In stock (8 items)

PRODUCT TYPE: Ээмэг

Брэнд: TITEM

Зөв сонгосон ээмэг нь бүсгүй Таны дүр төрх, гоо сайхны төгс төгөлдөр байдлыг онцолж бусдын харцыг татах нь гарцаагүй. Эмнэлэгийн 316L маркийн ган төмрөн хийцтэй гоёмсог ээмэг. Диаметр 14мм Жин 1гр I embrace jewelry

56,900 ₮
Ягаан алтан
алтан шар
мөнгөлөг
ЧЭ25124
Hot
New
Pre-order
Дууссан

SKU:

AVAILABILITY: In stock (5 items)

PRODUCT TYPE: Ээмэг

Брэнд: TITEM

Зөв сонгосон ээмэг нь бүсгүй Таны дүр төрх, гоо сайхны төгс төгөлдөр байдлыг онцолж бусдын харцыг татах нь гарцаагүй. Эмнэлэгийн 316L маркийн ган төмрөн хийцтэй гоёмсог ээмэг. Мөнгөлөг өнгөний сонголттой. I embrace jewelry

56,900 ₮
Алтан шар
Мөнгөлөг
ЧЭ15766
Hot
New
Pre-order
Дууссан

SKU:

AVAILABILITY: In stock (6 items)

PRODUCT TYPE: Ээмэг

Брэнд: TITEM

Product Details Зөв сонгосон ээмэг нь бүсгүй Таны дүр төрх, гоо сайхны төгс төгөлдөр байдлыг онцолж бусдын харцыг татах нь гарцаагүй. Эмнэлэгийн 316L маркийн ган төмрөн хийцтэй гоёмсог ээмэг. Ягаан алт, мөнгөн өнгний сонголттой Хэмжээ 2см диаметр Жин 1гр Unstoppable.

59,900 ₮
Ягаан алтан
Мөнгөлөг
Алтан шар
ЧЭ16797 7см
Hot
New
Pre-order
Дууссан

SKU:

AVAILABILITY: In stock (20 items)

PRODUCT TYPE: Ээмэг

Брэнд: TITEM

Product Details Зөв сонгосон ээмэг нь бүсгүй Таны дүр төрх, гоо сайхны төгс төгөлдөр байдлыг онцолж бусдын харцыг татах нь гарцаагүй. Эмнэлэгийн 316L маркийн ган төмрөн хийцтэй гоёмсог ээмэг. Шар алт, мөнгөн өнгний сонголттой. Диаметр 7 см Жин 1гр Precision...

69,900 ₮
Алтан шар
Мөнгөлөг
ЧЭ15767
Hot
New
Pre-order
Дууссан

SKU:

AVAILABILITY: In stock (9 items)

PRODUCT TYPE: Ээмэг

Брэнд: TITEM

Product Details Зөв сонгосон ээмэг нь бүсгүй Таны дүр төрх, гоо сайхны төгс төгөлдөр байдлыг онцолж бусдын харцыг татах нь гарцаагүй. Эмнэлэгийн 316L маркийн ган төмрөн хийцтэй гоёмсог ээмэг. Шар алт, ягаан алтан өнгний сонголттой Хэмжээ 2см Жин 1гр We...

45,900 ₮
Алтан шар
Ягаан алтан
Мөнгөлөг
ЧЭ14989
Hot
New
Pre-order
Дууссан

SKU:

AVAILABILITY: In stock (6 items)

PRODUCT TYPE: Ээмэг

Брэнд: TITEM

Product Details Зөв сонгосон ээмэг нь бүсгүй Таны дүр төрх, гоо сайхны төгс төгөлдөр байдлыг онцолж бусдын харцыг татах нь гарцаагүй. Эмнэлэгийн 316L маркийн ган төмрөн хийцтэй гоёмсог ээмэг. Шар алт, ягаан алтан өнгний сонголттой Хэмжээ 8мм Жин 1гр Remarkable...

44,900 ₮
Алтан шар
Ягаан алтан
МӨНГӨЛӨГ
ЧЭ14816
Hot
New
Pre-order
Дууссан

SKU:

AVAILABILITY: In stock (3 items)

PRODUCT TYPE: Ээмэг

Брэнд: TITEM

Product Details Зөв сонгосон ээмэг нь бүсгүй Таны дүр төрх, гоо сайхны төгс төгөлдөр байдлыг онцолж бусдын харцыг татах нь гарцаагүй. Эмнэлэгийн 316L маркийн ган төмрөн хийцтэй гоёмсог ээмэг. Мөнгөн өнгтэй сонголттой Хэмжээ 18мм Жин 3гр Never miss the moments.

47,900 ₮
ЧЭ15762 - 8мм
Hot
New
Pre-order
Дууссан

SKU:

AVAILABILITY: In stock (5 items)

PRODUCT TYPE: Ээмэг

Брэнд: TITEM

Product Details Зөв сонгосон ээмэг нь бүсгүй Таны дүр төрх, гоо сайхны төгс төгөлдөр байдлыг онцолж бусдын харцыг татах нь гарцаагүй. Эмнэлэгийн 316L маркийн ган төмрөн хийцтэй гоёмсог ээмэг. Шар алт, мөнгөн, ягаан алтан өнгний сонголттой Жин 5гр Totally Rocks...

46,900 ₮
Алтан шар
Ягаан алтан
Мөнгөлөг
ЧЭ15506
Hot
New
Pre-order
Дууссан

SKU:

AVAILABILITY: In stock (5 items)

PRODUCT TYPE: Ээмэг

Брэнд: TITEM

Product Details Зөв сонгосон ээмэг нь бүсгүй Таны дүр төрх, гоо сайхны төгс төгөлдөр байдлыг онцолж бусдын харцыг татах нь гарцаагүй. Эмнэлэгийн 316L маркийн ган төмрөн хийцтэй гоёмсог ээмэг. Шар алт, мөнгөн өнгний сонголттой Хэмжээ 10мм Жин 1гр So charming.

46,900 ₮
Алтан шар
Мөнгөлөг
ЧЭ14811
Hot
New
Pre-order
Дууссан

SKU:

AVAILABILITY: In stock (4 items)

PRODUCT TYPE: Ээмэг

Брэнд: TITEM

Product Details Зөв сонгосон ээмэг нь бүсгүй Таны дүр төрх, гоо сайхны төгс төгөлдөр байдлыг онцолж бусдын харцыг татах нь гарцаагүй. Эмнэлэгийн 316L маркийн ган төмрөн хийцтэй гоёмсог ээмэг. Мөнгөн, шар алтан өнгний сонголттой Хэмжээ 4мм Жин 1гр I embrace...

43,900 ₮
Алтан шар
Мөнгөлөг
Ягаан алтан
ЧЭ14928
Hot
New
Pre-order
Дууссан

SKU:

AVAILABILITY: In stock (2 items)

PRODUCT TYPE: Ээмэг

Брэнд: TITEM

Product Details Зөв сонгосон ээмэг нь бүсгүй Таны дүр төрх, гоо сайхны төгс төгөлдөр байдлыг онцолж бусдын харцыг татах нь гарцаагүй. Эмнэлэгийн 316L маркийн ган төмрөн хийцтэй гоёмсог ээмэг. Шар алтан өнгний сонголттой Хэмжээ 30х30мм, 24х24мм Жин 4гр Our jewelry,...

53,900 ₮
ЧЭ14812
Hot
New
Pre-order
Дууссан

SKU:

AVAILABILITY: In stock (11 items)

PRODUCT TYPE: Ээмэг

Брэнд: TITEM

Product Details Зөв сонгосон ээмэг нь бүсгүй Таны дүр төрх, гоо сайхны төгс төгөлдөр байдлыг онцолж бусдын харцыг татах нь гарцаагүй. Эмнэлэгийн 316L маркийн ган төмрөн хийцтэй гоёмсог ээмэг. Шар алт, ягаан алтан өнгний сонголттой Хэмжээ 4мм Жин 1гр Jewelry...

43,900 ₮
Алтан шар
Мөнгөлөг
Ягаан алтан
ЧЭ14813
Hot
New
Pre-order
Дууссан

SKU:

AVAILABILITY: In stock (2 items)

PRODUCT TYPE: Ээмэг

Брэнд: TITEM

Product Details Зөв сонгосон ээмэг нь бүсгүй Таны дүр төрх, гоо сайхны төгс төгөлдөр байдлыг онцолж бусдын харцыг татах нь гарцаагүй. Эмнэлэгийн 316L маркийн ган төмрөн хийцтэй гоёмсог ээмэг. Мөнгөн, ягаан алтан өнгний сонголттой Хэмжээ 4мм Жин 1гр Jewelry is...

40,100 ₮
Мөнгөлөг
Ягаан алтан
Алтан шар
Pre-loader
x

x