SHOW FILTER (31)

Showing 31 products

ЧЭ14994
Hot
New
Pre-order
Out stock

SKU:

AVAILABILITY: In stock (33 items)

PRODUCT TYPE: Ээмэг

VENDOR: TITEM

Product Details Зөв сонгосон ээмэг нь бүсгүй Таны дүр төрх, гоо сайхны төгс төгөлдөр байдлыг онцолж бусдын харцыг татах нь гарцаагүй. Эмнэлэгийн 316L маркийн ган төмрөн хийцтэй гоёмсог ээмэг. Шар алтан, ягаан алтан, мөнгөн өнгний сонголттой Жин 1гр Precision in...

47,900 ₮
Алтан шар
Ягаан алтан
Мөнгөлөг
ЧЭ15758-4mm
Hot
New
Pre-order
Out stock

SKU:

AVAILABILITY: In stock (3 items)

PRODUCT TYPE: Ээмэг

VENDOR: TITEM

Product Details Зөв сонгосон ээмэг нь бүсгүй Таны дүр төрх, гоо сайхны төгс төгөлдөр байдлыг онцолж бусдын харцыг татах нь гарцаагүй. Эмнэлэгийн 316L маркийн ган төмрөн хийцтэй гоёмсог ээмэг. Шар алт, мөнгөн, ягаан алтан өнгний сонголттой Хэмжээ 4мм Жин 1гр...

54,900 ₮
Алтан шар
Ягаан алтан
Мөнгөлөг
ЧЭ14929
Hot
New
Pre-order
Out stock

SKU:

AVAILABILITY: In stock (22 items)

PRODUCT TYPE: Ээмэг

VENDOR: TITEM

Product Details Зөв сонгосон ээмэг нь бүсгүй Таны дүр төрх, гоо сайхны төгс төгөлдөр байдлыг онцолж бусдын харцыг татах нь гарцаагүй. Эмнэлэгийн 316L маркийн ган төмрөн хийцтэй гоёмсог ээмэг. Шар алт, мөнгөн өнгний сонголттой Хэмжээ 9ммx3мм Жин 1гр Precision in...

56,900 ₮
Алтан шар
Мөнгөлөг
ЧЭ16793-2.5cm
Hot
New
Pre-order
Out stock

SKU:

AVAILABILITY: In stock (9 items)

PRODUCT TYPE: Ээмэг

VENDOR: TITEM

Product Details Зөв сонгосон ээмэг нь бүсгүй Таны дүр төрх, гоо сайхны төгс төгөлдөр байдлыг онцолж бусдын харцыг татах нь гарцаагүй. Эмнэлэгийн 316L маркийн ган төмрөн хийцтэй гоёмсог ээмэг. Шар алт, мөнгөн өнгний сонголттой Хэмжээ 2.5см Жин 2гр Elegantly simple. 

55,900 ₮
Алтан шар
Мөнгөлөг
ЧЭ15763
Hot
New
Pre-order
Out stock

SKU:

AVAILABILITY: In stock (7 items)

PRODUCT TYPE: Ээмэг

VENDOR: TITEM

Product Details Зөв сонгосон ээмэг нь бүсгүй Таны дүр төрх, гоо сайхны төгс төгөлдөр байдлыг онцолж бусдын харцыг татах нь гарцаагүй. Эмнэлэгийн 316L маркийн ган төмрөн хийцтэй гоёмсог ээмэг. Шар алт, мөнгөн, ягаан алтан өнгний сонголттой Хэмжээ 2.6см Жин 1гр...

51,900 ₮
Алтан шар
Ягаан алтан
Мөнгөлөг
ЧЭ14990
Hot
New
Pre-order
Out stock

SKU:

AVAILABILITY: In stock (18 items)

PRODUCT TYPE: Ээмэг

VENDOR: TITEM

Product Details Зөв сонгосон ээмэг нь бүсгүй Таны дүр төрх, гоо сайхны төгс төгөлдөр байдлыг онцолж бусдын харцыг татах нь гарцаагүй. Эмнэлэгийн 316L маркийн ган төмрөн хийцтэй гоёмсог ээмэг. Шар алт, мөнгөн өнгний сонголттой Хэмжээ 8мм Жин 1гр Set to...

51,900 ₮
Алтан шар
Мөнгөлөг
Ягаан алтан
ЧЭ16795-4cm
Hot
New
Pre-order
Out stock

SKU:

AVAILABILITY: In stock (11 items)

PRODUCT TYPE: Ээмэг

VENDOR: TITEM

Product Details Зөв сонгосон ээмэг нь бүсгүй Таны дүр төрх, гоо сайхны төгс төгөлдөр байдлыг онцолж бусдын харцыг татах нь гарцаагүй. Эмнэлэгийн 316L маркийн ган төмрөн хийцтэй гоёмсог ээмэг. Шар алт, мөнгөн өнгний сонголттой Хэмжээ 4см Жин 4гр Every moment...

64,900 ₮
Алтан шар
Мөнгөлөг
ЧЭ14817
Hot
New
Pre-order
Out stock

SKU:

AVAILABILITY: In stock (24 items)

PRODUCT TYPE: Ээмэг

VENDOR: TITEM

Product Details Зөв сонгосон ээмэг нь бүсгүй Таны дүр төрх, гоо сайхны төгс төгөлдөр байдлыг онцолж бусдын харцыг татах нь гарцаагүй. Эмнэлэгийн 316L маркийн ган төмрөн хийцтэй гоёмсог ээмэг. Шар алт өнгний сонголттой Жин 1гр Precision in every inch of...

58,900 ₮
Мөнгөлөг
Алтан шар
ЧЭ15764
Hot
New
Pre-order
Out stock

SKU:

AVAILABILITY: In stock (8 items)

PRODUCT TYPE: Ээмэг

VENDOR: TITEM

Product Details Зөв сонгосон ээмэг нь бүсгүй Таны дүр төрх, гоо сайхны төгс төгөлдөр байдлыг онцолж бусдын харцыг татах нь гарцаагүй. Эмнэлэгийн 316L маркийн ган төмрөн хийцтэй гоёмсог ээмэг. Шар алтан, ягаан алтан, мөнгөн өнгний сонголттой Жин 1гр Precision in...

49,900 ₮
Алтан шар
Ягаан алтан
Мөнгөлөг
ЧЭ14815
Hot
New
Pre-order
Out stock

SKU:

AVAILABILITY: In stock (4 items)

PRODUCT TYPE: Ээмэг

VENDOR: TITEM

Product Details Зөв сонгосон ээмэг нь бүсгүй Таны дүр төрх, гоо сайхны төгс төгөлдөр байдлыг онцолж бусдын харцыг татах нь гарцаагүй. Эмнэлэгийн 316L маркийн ган төмрөн хийцтэй гоёмсог ээмэг. Шар алт, ягаан алтан өнгний сонголттой Хэмжээ 8мм Жин 1гр Made...

49,900 ₮
Алтан шар
Ягаан алтан
Мөнгөлөг
ЧЭ16796-5cm
Hot
New
Pre-order
Out stock

SKU:

AVAILABILITY: In stock (12 items)

PRODUCT TYPE: Ээмэг

VENDOR: TITEM

Product Details Зөв сонгосон ээмэг нь бүсгүй Таны дүр төрх, гоо сайхны төгс төгөлдөр байдлыг онцолж бусдын харцыг татах нь гарцаагүй. Эмнэлэгийн 316L маркийн ган төмрөн хийцтэй гоёмсог ээмэг. Шар алт, мөнгөн өнгний сонголттой Хэмжээ 5см Жин 5гр Everyday style,...

69,900 ₮
Алтан шар
Мөнгөлөг
ЧЭ25119-14мм
Hot
New
Pre-order
Out stock

SKU:

AVAILABILITY: In stock (9 items)

PRODUCT TYPE: Ээмэг

VENDOR: TITEM

Зөв сонгосон ээмэг нь бүсгүй Таны дүр төрх, гоо сайхны төгс төгөлдөр байдлыг онцолж бусдын харцыг татах нь гарцаагүй. Эмнэлэгийн 316L маркийн ган төмрөн хийцтэй гоёмсог ээмэг. Диаметр 14мм Жин 1гр I embrace jewelry

59,900 ₮
Ягаан алтан
алтан шар
мөнгөлөг