SHOW FILTER (9)

Showing 9 products

CUBAN UNISEX CHAIN (өргөн-4ММ)
Hot
New
Pre-order
Out stock

SKU:

AVAILABILITY: In stock (10 items)

PRODUCT TYPE:

VENDOR: TITEM

Хүйс: Эрэйтэй, Эмэгтэй Материал: 316L буюу сайжруулсан ган Харшил өгөхгүй, 2-3 жилдээ өнгөө алдахгүй Урт: 38+5см Өргөн: 4мм

92,900 ₮
CUBAN UNISEX CHAIN (өргөн-6ММ)
Hot
New
Pre-order
Out stock

SKU:

AVAILABILITY: In stock (8 items)

PRODUCT TYPE:

VENDOR: TITEM

Хүйс: Эрэйтэй, Эмэгтэй Материал: 316L буюу сайжруулсан ган Харшил өгөхгүй, 2-3 жилдээ өнгөө алдахгүй Урт: 42+5см Өргөн: 6мм

115,900 ₮
CUBAN UNISEX CHAIN (өргөн-8MM)
Hot
New
Pre-order
Out stock

SKU:

AVAILABILITY: In stock (5 items)

PRODUCT TYPE:

VENDOR: TITEM

Хүйс: Эрэйтэй, Эмэгтэй Материал: 316L буюу сайжруулсан ган Харшил өгөхгүй, 2-3 жилдээ өнгөө алдахгүй Урт: 42см, 50см Өргөн: 8мм

127,900 ₮
42см
50см
FIGARO UNISEX CHAIN (өргөн-4MM)
Hot
New
Pre-order
Out stock

SKU:

AVAILABILITY: In stock (13 items)

PRODUCT TYPE:

VENDOR: TITEM

Хүйс: Эрэйтэй, Эмэгтэй Материал: 316L буюу сайжруулсан ган Харшил өгөхгүй, 2-3 жилдээ өнгөө алдахгүй Урт: 42+5см Өргөн: 4мм

89,000 ₮
FIGARO UNISEX CHAIN (өргөн- 6MM)
Hot
New
Pre-order
Out stock

SKU:

AVAILABILITY: In stock (11 items)

PRODUCT TYPE:

VENDOR: TITEM

Хүйс: Эрэйтэй, Эмэгтэй Материал: 316L буюу сайжруулсан ган Харшил өгөхгүй, 2-3 жилдээ өнгөө алдахгүй Урт: 42+5см Өргөн: 6мм

113,900 ₮
FIGARO UNISEX CHAIN(өргөн-8MM)
Hot
New
Pre-order
Out stock

SKU:

AVAILABILITY: In stock (7 items)

PRODUCT TYPE:

VENDOR: TITEM

Хүйс: Эрэйтэй, Эмэгтэй Материал: 316L буюу сайжруулсан ган Харшил өгөхгүй, 2-3 жилдээ өнгөө алдахгүй Урт: 42-50см Өргөн: 8мм

125,900 ₮
42см
50см
FIGARO UNISEX CHAIN (өргөн-10MM)
Hot
New
Pre-order
Out stock

SKU:

AVAILABILITY: In stock (3 items)

PRODUCT TYPE:

VENDOR: TITEM

Хүйс: Эрэйтэй, Эмэгтэй Материал: 316L буюу сайжруулсан ган Харшил өгөхгүй, 2-3 жилдээ өнгөө алдахгүй Урт: 42-50см Өргөн: 10мм

139,000 ₮
42см
50см
ROPE UNISEX CHAIN
Hot
New
Pre-order
Out stock

SKU:

AVAILABILITY: In stock (3 items)

PRODUCT TYPE:

VENDOR: TITEM

Хүйс: Эрэйтэй, Эмэгтэй Материал: 316L буюу сайжруулсан ган Харшил өгөхгүй, 2-3 жилдээ өнгөө алдахгүй Урт: 38+5см, 42+5см Өргөн: 2мм, 3мм

95,900 ₮
3мм
4мм
BOX UNISEX CHAIN
Hot
New
Pre-order
Out stock

SKU:

AVAILABILITY: In stock (5 items)

PRODUCT TYPE:

VENDOR: TITEM

Хүйс: Эрэйтэй, Эмэгтэй Материал: 316L буюу сайжруулсан ган Харшил өгөхгүй, 2-3 жилдээ өнгөө алдахгүй Урт: 38+5см, 42+5см Өргөн: 2мм, 3мм

89,000 ₮
2мм
3мм