Featured

SHOW FILTER
Showing 1–24 of 322 results
ХЗ14918
Hot
New
Pre-order
Дууссан

SKU:

AVAILABILITY: In stock (45 items)

PRODUCT TYPE: Хүзүүний зүүлт

Брэнд: TITEM

Product Details Загварлаг, шинэлэг, минималист загвартай хүзүүний зүүлт. Таны дэгжин дүр төрхтэй төгс хосолно. Эмнэлэгийн 316L маркийн ган төмрөн хийцтэй гоёмсог хүзүүний зүүлт. Шар алт, мөнгөн өнгний сонголттой. Урт 42см (+8см) Жин 2гр No boundaries to your style.

57,900 ₮
Алтан шар
Мөнгөлөг
Ягаан алтан
ХЗ15520
Hot
New
Pre-order
Дууссан

SKU:

AVAILABILITY: In stock (52 items)

PRODUCT TYPE: Хүзүүний зүүлт

Брэнд: TITEM

Product Details Загварлаг, шинэлэг, минималист загвартай хүзүүний зүүлт. Таны дэгжин дүр төрхтэй төгс хосолно. Эмнэлэгийн 316L маркийн ган төмрөн хийцтэй гоёмсог хүзүүний зүүлт.  Урт 38см (+5см), кулоны хэмжээ 7,5мм диаметр. Жин 1гр. Where you only wear your expensive touch.

55,900 ₮
Алтан шар
Ягаан алтан
Мөнгөлөг
ХЗ15517
Hot
New
Pre-order
Дууссан

SKU:

AVAILABILITY: In stock (5 items)

PRODUCT TYPE: Хүзүүний зүүлт

Брэнд: TITEM

Product Details Загварлаг, шинэлэг, минималист загвартай хүзүүний зүүлт. Таны дэгжин дүр төрхтэй төгс хосолно. Эмнэлэгийн 316L маркийн ган төмрөн хийцтэй гоёмсог хүзүүний зүүлт. Ягаан алт, мөнгөн өнгөний сонголттой. Урт 38см (+5см), кулоны хэмжээ 6мм*6мм. Жин 1гр. Adorn your dream.

49,900 ₮
Ягаан алтан
Мөнгөлөг
Алтан шар
ХЗ15473
Hot
New
Pre-order
Дууссан

SKU:

AVAILABILITY: In stock (12 items)

PRODUCT TYPE: Хүзүүний зүүлт

Брэнд: TITEM

Product Details Загварлаг, шинэлэг, минималист загвартай хүзүүний зүүлт. Таны дэгжин дүр төрхтэй төгс хосолно. Эмнэлэгийн 316L маркийн ган төмрөн хийцтэй гоёмсог хүзүүний зүүлт. Ягаан алт, мөнгөн өнгний сонголттой Урт 45см (+0см) Жин 2гр Style with purpose.

52,900 ₮
Ягаан алтан
Мөнгөлөг
Алтан шар
ХЗ15466
Hot
New
Pre-order
Дууссан

SKU:

AVAILABILITY: In stock (24 items)

PRODUCT TYPE: Хүзүүний зүүлт

Брэнд: TITEM

Product Details Загварлаг, шинэлэг, минималист загвартай хүзүүний зүүлт. Таны дэгжин дүр төрхтэй төгс хосолно. Эмнэлэгийн 316L маркийн ган төмрөн хийцтэй гоёмсог хүзүүний зүүлт. Шар алт, ягаан алтан өнгний сонголттой. Урт 38см (+5см), кулоны хэмжээ 8мм диаметр.Жин 2гр Ordinary style. Extraordinary...

69,900 ₮
Алтан шар
Ягаан алтан
Мөнгөлөг
ХЗ15782
Hot
New
Pre-order
Дууссан

SKU:

AVAILABILITY: In stock (13 items)

PRODUCT TYPE: Хүзүүний зүүлт

Брэнд: TITEM

Product Details Загварлаг, шинэлэг, минималист загвартай хүзүүний зүүлт. Таны дэгжин дүр төрхтэй төгс хосолно. Эмнэлэгийн 316L маркийн ган төмрөн хийцтэй гоёмсог хүзүүний зүүлт. Шар алт, ягаан алт, мөнгөн өнгөний сонголттой. Урт 42см (+8см), кулоны хэмжээ 13мм, 5 мм диаметр .Жин...

54,900 ₮
Алтан шар
Ягаан алтан
Мөнгөлөг
ХЗ15230
Hot
New
Pre-order
Дууссан

SKU:

AVAILABILITY: In stock (3 items)

PRODUCT TYPE: Хүзүүний зүүлт

Брэнд: TITEM

Product Details Загварлаг, шинэлэг, минималист загвартай хүзүүний зүүлт. Таны дэгжин дүр төрхтэй төгс хосолно. Эмнэлэгийн 316L маркийн ган төмрөн хийцтэй гоёмсог хүзүүний зүүлт. ЯГаан алт, мөнгөн өнгний сонголттой. Урт 42см (+8см), кулоны хэмжээ 13мм*15мм. Жин 3гр Not just-style…a way of life.

53,900 ₮
Ягаан алтан
Мөнгөлөг
Алтан шар
ХЗ15781
Hot
New
Pre-order
Дууссан

SKU:

AVAILABILITY: In stock (20 items)

PRODUCT TYPE: Хүзүүний зүүлт

Брэнд: TITEM

Product Details Загварлаг, шинэлэг, минималист загвартай хүзүүний зүүлт. Таны дэгжин дүр төрхтэй төгс хосолно. Эмнэлэгийн 316L маркийн ган төмрөн хийцтэй гоёмсог хүзүүний зүүлт. Шар алт, ягаан алтны өнгөний сонголттой. Урт 38см (+5см), кулоны хэмжээ 7мм*7мм. Жин 1гр Be Beautiful, Be Timeless.

53,900 ₮
Алтан шар
Ягаан алтан
Мөнгөлөг
ХЗ14921
Hot
New
Pre-order
Дууссан

SKU:

AVAILABILITY: In stock (36 items)

PRODUCT TYPE: Хүзүүний зүүлт

Брэнд: TITEM

Product Details Загварлаг, шинэлэг, минималист загвартай хүзүүний зүүлт. Таны дэгжин дүр төрхтэй төгс хосолно. Эмнэлэгийн 316L маркийн ган төмрөн хийцтэй гоёмсог хүзүүний зүүлт. Шар алт, мөнгөн өнгний сонголттой. Урт 42см (+8см), кулоны хэмжээ 6см урт. Жин 3гр Add a little elegance to...

58,900 ₮
Алтан шар
Мөнгөлөг
ХЗ14922
Hot
New
Pre-order
Дууссан

SKU:

AVAILABILITY: In stock (1 item)

PRODUCT TYPE: Хүзүүний зүүлт

Брэнд: TITEM

Product Details Загварлаг, шинэлэг, минималист загвартай хүзүүний зүүлт. Таны дэгжин дүр төрхтэй төгс хосолно. Эмнэлэгийн 316L маркийн ган төмрөн хийцтэй гоёмсог хүзүүний зүүлт. Ягаан алт, мөнгөн өнгөний сонголттой. Урт 42см (+8см), кулоны хэмжээ 6см урт. Жин 3гр Don’t settle for normal.

57,900 ₮
Ягаан алтан
Мөнгөлөг
Алтан шар
ГЗ14924
Hot
New
Pre-order
Дууссан

SKU:

AVAILABILITY: In stock (3 items)

PRODUCT TYPE: Бугуйвч

Брэнд: TITEM

Product Details Бугуйвч нь орчин үеийн бүсгүй Таны хэв маягийн өнгө аясыг өөрчилж, дүр төрхөд Тань баяр баясгалан хөнгөмсөг байдлыг нэмнэ. Эмнэлэгийн 316L маркийн ган төмрөн хийцтэй гоёмсог бугуйвч. Ягаан алт, шар алт, мөнгөн өнгний сонголттой Урт 15см Жин 2гр...

54,900 ₮
Мөнгөлөг
Алтан шар
Ягаан алтан
ХЗ15231
Hot
New
Pre-order
Дууссан

SKU:

AVAILABILITY: In stock (8 items)

PRODUCT TYPE: Хүзүүний зүүлт

Брэнд: TITEM

Product Details Загварлаг, шинэлэг, минималист загвартай хүзүүний зүүлт. Таны дэгжин дүр төрхтэй төгс хосолно. Эмнэлэгийн 316L маркийн ган төмрөн хийцтэй гоёмсог хүзүүний зүүлт.  Урт 42см (+8см), кулоны хэмжээ 15мм диаметр. Жин 3гр Where you only wear your expensive touch.

54,900 ₮
Алтан шар
Ягаан алтан
Мөнгөлөг
ХЗ15484
Hot
New
Pre-order
Дууссан

SKU:

AVAILABILITY: In stock (28 items)

PRODUCT TYPE: Хүзүүний зүүлт

Брэнд: TITEM

Product Details Загварлаг, шинэлэг, минималист загвартай хүзүүний зүүлт. Таны дэгжин дүр төрхтэй төгс хосолно. Эмнэлэгийн 316L маркийн ган төмрөн хийцтэй гоёмсог хүзүүний зүүлт. Шар алт, мөнгөн өнгөний сонголттой. Урт 38см (+5см), кулоны хэмжээ 5мм диаметр. Жин 1гр A necklace made to...

52,900 ₮
Алтан шар
Мөнгөлөг
Ягаан алтан
ХЗ15474
Hot
New
Pre-order
Дууссан

SKU:

AVAILABILITY: In stock (8 items)

PRODUCT TYPE: Хүзүүний зүүлт

Брэнд: TITEM

Product Details Загварлаг, шинэлэг, минималист загвартай хүзүүний зүүлт. Таны дэгжин дүр төрхтэй төгс хосолно. Эмнэлэгийн 316L маркийн ган төмрөн хийцтэй гоёмсог хүзүүний зүүлт. Ягаан алт, мөнгөн өнгний сонголттой Урт 42см (+8см), кулоны хэмжээ 30мм урт, 2мм өргөн. Жин 3гр. Today. Tomorrow....

54,900 ₮
Ягаан алтан
Мөнгөлөг
Алтан шар
ХЗ15469
Hot
New
Pre-order
Дууссан

SKU:

AVAILABILITY: In stock (43 items)

PRODUCT TYPE: Хүзүүний зүүлт

Брэнд: TITEM

Product Details Загварлаг, шинэлэг, минималист загвартай хүзүүний зүүлт. Таны дэгжин дүр төрхтэй төгс хосолно. Эмнэлэгийн 316L маркийн ган төмрөн хийцтэй гоёмсог хүзүүний зүүлт.  Урт 42см (+8см),  кулоны хэмжээ 40мм урт, 3мм өргөн. Жин 3гр Watch the light of perfection.

54,900 ₮
Алтан шар
Ягаан алтан
Мөнгөлөг
ХЗ15472
Hot
New
Pre-order
Дууссан

SKU:

AVAILABILITY: In stock (10 items)

PRODUCT TYPE: Хүзүүний зүүлт

Брэнд: TITEM

Product Details Загварлаг, шинэлэг, минималист загвартай хүзүүний зүүлт. Таны дэгжин дүр төрхтэй төгс хосолно. Эмнэлэгийн 316L маркийн ган төмрөн хийцтэй гоёмсог хүзүүний зүүлт. Шар алт, шар алтан өнгний сонголттой. Урт 35см (+3см) Жин 1гр Style with a purpose. The style...

51,900 ₮
Алтан шар
Ягаан алтан
Мөнгөлөг
ХЗ14981
Hot
New
Pre-order
Дууссан

SKU:

AVAILABILITY: In stock (12 items)

PRODUCT TYPE: Хүзүүний зүүлт

Брэнд: TITEM

Product Details Загварлаг, шинэлэг, минималист загвартай хүзүүний зүүлт. Таны дэгжин дүр төрхтэй төгс хосолно. Эмнэлэгийн 316L маркийн ган төмрөн хийцтэй гоёмсог хүзүүний зүүлт.  Урт 42см (+8см), кулоны хэмжээ 13мм диаметр. Жин 3гр Where you only wear your expensive touch.

54,900 ₮
Алтан шар
Ягаан алтан
Мөнгөлөг
ХЗ15477
Hot
New
Pre-order
Дууссан

SKU:

AVAILABILITY: In stock (4 items)

PRODUCT TYPE: Хүзүүний зүүлт

Брэнд: TITEM

Product Details Загварлаг, шинэлэг, минималист загвартай хүзүүний зүүлт. Таны дэгжин дүр төрхтэй төгс хосолно. Эмнэлэгийн 316L маркийн ган төмрөн хийцтэй гоёмсог хүзүүний зүүлт. Ягаан алт, мөнгөн өнгөний сонголттой. Урт 42см (+8см), кулоны хэмжээ 13мм диаметр. Жин 3гр Unique style for everyday...

54,900 ₮
Ягаан алтан
Мөнгөлөг
Алтан шар
ЧЭ14994
Hot
New
Pre-order
Дууссан

SKU:

AVAILABILITY: In stock (3 items)

PRODUCT TYPE: Ээмэг

Брэнд: TITEM

Product Details Зөв сонгосон ээмэг нь бүсгүй Таны дүр төрх, гоо сайхны төгс төгөлдөр байдлыг онцолж бусдын харцыг татах нь гарцаагүй. Эмнэлэгийн 316L маркийн ган төмрөн хийцтэй гоёмсог ээмэг. Шар алтан, ягаан алтан, мөнгөн өнгний сонголттой Жин 1гр Precision in...

43,900 ₮
Алтан шар
Ягаан алтан
Мөнгөлөг
ХЗ15228
Hot
New
Pre-order
Дууссан

SKU:

AVAILABILITY: In stock (16 items)

PRODUCT TYPE: Хүзүүний зүүлт

Брэнд: TITEM

Product Details Загварлаг, шинэлэг, минималист загвартай хүзүүний зүүлт. Таны дэгжин дүр төрхтэй төгс хосолно. Эмнэлэгийн 316L маркийн ган төмрөн хийцтэй гоёмсог хүзүүний зүүлт.  Урт 42см (+8см), кулоны хэмжээ 15мм диаметр. Жин 3гр We don’t ask you to buy, we ask you...

54,900 ₮
Алтан шар
Ягаан алтан
Мөнгөлөг
ХЗ15514
Hot
New
Pre-order
Дууссан

SKU:

AVAILABILITY: In stock (14 items)

PRODUCT TYPE: Хүзүүний зүүлт

Брэнд: TITEM

Product Details Загварлаг, шинэлэг, минималист загвартай хүзүүний зүүлт. Таны дэгжин дүр төрхтэй төгс хосолно. Эмнэлэгийн 316L маркийн ган төмрөн хийцтэй гоёмсог хүзүүний зүүлт.  Урт 42см (+8см), кулоны хэмжээ 15мм*15мм. Жин 3гр The intricate designs you will not find anywhere else.

64,900 ₮
Алтан шар
Ягаан алтан
Мөнгөлөг
ХЗ15470
Hot
New
Pre-order
Дууссан

SKU:

AVAILABILITY: In stock (8 items)

PRODUCT TYPE: Хүзүүний зүүлт

Брэнд: TITEM

Product Details Загварлаг, шинэлэг, минималист загвартай хүзүүний зүүлт. Таны дэгжин дүр төрхтэй төгс хосолно. Эмнэлэгийн 316L маркийн ган төмрөн хийцтэй гоёмсог хүзүүний зүүлт. Шар алт, мөнгөн өнгний сонголттой. Урт 38см (+5см) Жин 2гр Remove the limits, enjoy the lifestyle you...

49,900 ₮
Алтан шар
Мөнгөлөг
Ягаан алтан
ЧЭ15758-4mm
Hot
New
Pre-order
Дууссан

SKU:

AVAILABILITY: In stock (22 items)

PRODUCT TYPE: Ээмэг

Брэнд: TITEM

Product Details Зөв сонгосон ээмэг нь бүсгүй Таны дүр төрх, гоо сайхны төгс төгөлдөр байдлыг онцолж бусдын харцыг татах нь гарцаагүй. Эмнэлэгийн 316L маркийн ган төмрөн хийцтэй гоёмсог ээмэг. Шар алт, мөнгөн, ягаан алтан өнгний сонголттой Хэмжээ 4мм Жин 1гр...

50,900 ₮
Алтан шар
Ягаан алтан
Мөнгөлөг
ГЗ15776
Hot
New
Pre-order
Дууссан

SKU:

AVAILABILITY: In stock (1 item)

PRODUCT TYPE: Бугуйвч

Брэнд: TITEM

Product Details Бугуйвч нь орчин үеийн бүсгүй Таны хэв маягийн өнгө аясыг өөрчилж, дүр төрхөд Тань баяр баясгалан хөнгөмсөг байдлыг нэмнэ. Эмнэлэгийн 316L маркийн ган төмрөн хийцтэй гоёмсог бугуйвч. Ягаан алт, мөнгөн өнгний сонголттой Урт 15см Жин 2гр Get your...

55,900 ₮
Ягаан алтан
Мөнгөлөг
Алтан шар
Pre-loader
x

x